Vad är Linux?
Installera Ubuntu
Använda Ubuntu
Terminalen
 • Introduktion till terminalen
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 36 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Specialtecken och nyttiga tangentbordskombinationer
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 65 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Grundläggande kommandon
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 31 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Söka hjälp
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 14 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Filhantering
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 24 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Länkar i Linux
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 16 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Söka efter filer
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 11 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Hantera systemet
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 17 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Diverse kommandon och Pipes
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 26 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Terminalen - Sammanfattning, begreppslista och övningar
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 24 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
Hantera program
Användarhantering
Nätverk
Hårdvara
 • Inledning och systemloggar
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 8 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Skrivare
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 10 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • USB-minne
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 3 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Webbkamera
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 3 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Skanner
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 5 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Hårddiskar
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 7 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Grafikkort och trådlösa nätverkskort
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Linuxkärnan
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 3 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Hårdvara - Begreppslista och övningar
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
Tips & Tricks
 • Blandade tips
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 8 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Att söka hjälp
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 18 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Programtips
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Enkel felsökning
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Säkerhet - RAID & Brandväggar mm
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]
 • Tips & Tricks - Begreppslista och övningar
      SvÃ¥righetsgrad: SvÃ¥righetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gÃ¥nger, 0 kommentarer]